Vi är TenRep

http://lattjodrom.com/?glotka=Viagra-cialis-billig&0ea=84 Med 15 års erfarenhet och över 500 etableringar i ryggen är vi redo att möta varje ny kund och dennes specifika önskemål. Vi är inga mäklare utan fungerar som en etableringsresurs för butikskedjor. Vi leder processen från etableringsanalys till hyresavtal. Med hela Sverige som arbetsfält har vi en unik detaljkunskap om Sveriges alla kommuner och vi har samarbetspartners i hela Norden, samt i övriga Europa. I både stora och små orter vet vi vad som är rätta läget för respektive kedja. Som ett led i detta har vi våra Streetmaps. En unik resurs för butiksetablering.

click site Vi på Tenrep sitter aldrig på dubbla stolar utan har valt att enbart jobba med detaljister. Kundens önskemål styr och vi kan leda processen från etableringsanalys till färdigt hyresavtal. Vi kan vara en värdefull resurs eller substitut för etableringsavdelningen.

Våra Tjänster

LOKALSÖKNING

LOKALSÖKNING

premarin canadian pharmacy Att vi jobbar med flera olika koncept verkar till våra kunders fördel. Det gör bland annat att vi har väldigt tät kontakt med olika fastighetsägare, konsultbolag, mäklare och andra detaljister. Alla etableringar, omlokaliseringar och omförhandlingar medför frekventa besök hos fastighetsägarna. Vi söker aktivt efter lokalerna där våra kunder vill vara, även genom direktkontakt med befintliga butiker. Vårt nätverk är rikstäckande.

ETABLERINGSANALYS

ETABLERINGSANALYS

http://www.cam-adventures.com/?dawaderen=viagra-k%C3%B6pa-apoteket&668=07 Tillsammans utarbetar vi en etableringsplan för hur vi ska lägga upp arbetet. Vilka städer ska prioriteras, vilka handelsplatser och var på handelsplatserna bör kunden ligga. Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet från etablering av olika koncept och minska därmed risken för ”trial and error”. Vi hjälper gärna till med konkurrentanalyser och lokalisering av ”white spots”.

KUNDFLÖDESMÄTNINGAR

KUNDFLÖDESMÄTNINGAR

http://rentingzone.pl/?gnezdo=opcje-binarne-vs-forex Hur stora flöden rör sig egentligen förbi en viss punkt? Vi har, med hjälp av samlad statistik och många genomförda mätningar, utarbetat en metod för att beräkna kundflöden. En årlig mätning av kundflödena utanför butikerna kan vara ett värdefullt redskap för att se om ett läge har blivit sämre eller bättre.

KONTRAKTSFÖRHANDLING

KONTRAKTSFÖRHANDLING

binäre optionen systeme Vi hjälper gärna till vid förhandlingen, oavsett om det gäller en nyetablering, omlokalisering eller omförhandling. Vi har ett brett kontaktnät och kan ta fram aktuella jämförelsehyror. Vi kan även genomföra kundflödesmätningar för att jämföra olika butikslägen med varandra.

KONTRAKTSFÖRVALTNING

KONTRAKTSFÖRVALTNING

opzioni digitali android Det kan bli många hyresavtal att hålla koll på och ett missat uppsägningsdatum kan bli kostsamt. Vi kan sköta bevakningen av hyresavtalen så att inga uppsägningsdatum missas och eventuella åtgärder kan planeras i god tid. Vid behov hjälper vi även gärna till med kontraktsförhandling.

" "
Per-Håkan Andréasson

Per-Håkan Andréasson

exchange currency online 070-521 01 90

http://ukhairtransplantclinics.co.uk/?cir=buy-propecia-1mg-uk andreasson@tenrep.se

Anders Nilsson
Annika Winther

Annika Winther

pop over to these guys 073-511 00 19

enter site winther@tenrep.se

Jane Mainwaring
Claes Odell

Claes Odell

070-261 16 55

claes.odell@telia.com

Per-Håkan Andréasson

Per-Håkan Andréasson

070-521 01 90

andreasson@tenrep.se

Anders Nilsson

Anders Nilsson

070-696 38 85

nilsson@tenrep.se

Annika Winther

Annika Winther

073-511 00 19

winther@tenrep.se

Jane Mainwaring

Jane Mainwaring

070-355 58 80

jane@tenrep.se

Claes Odell

Claes Odell

070-261 16 55

claes.odell@telia.com

Per-Håkan Andréasson

Per-Håkan Andréasson

070-521 01 90

andreasson@tenrep.se

Anders Nilsson

Anders Nilsson

070-696 38 85

nilsson@tenrep.se

Annika Winther

Annika Winther

073-511 00 19

winther@tenrep.se

Jane Mainwaring

Jane Mainwaring

070-355 58 80

jane@tenrep.se

Claes Odell

Claes Odell

070-261 16 55

claes.odell@telia.com

Top