Villkor och hantering av personuppgifter

STREETMAPS

1. Allmänt

Genom att starta ett abonnemang på vår StreetMap tjänst godkänner du att TenRep AB (556784-8121) får samla in, använda och behandla de uppgifter du angivit. Vi på TenRep håller våra kunders integritet högt. Vi vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt och sparar dem inte längre än vad lagstiftningen kräver. Uppgifterna sprids inte vidare utanför vår organisation.

2. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan eller anmälan. Om du startar ett abonnemang för StreetMaps kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. I samband med att du påbörjar ett abonnemang av StreetMaps sparas dina personuppgifter i vårt affärssystem i enlighet med bokföringslagen samt i vårt StreetMap system. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad. Personuppgiftsansvarig är TenRep AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta oss via info@tenrep.se.

3. Avtalstid och villkor.

Ditt abonnemang gäller i 12 månader därefter löpande månadsvis med tre månaders uppsägningstid. På ett abonnemang har du rätt till 3 inlogg. Du har inte rätt att sprida StreetMaps vidare utan vårt godkännande. I de fall du fått vårt godkännande för användning i t.ex presentationer och dylikt måste alltid källa uppges i form av vår logotyp.

4. Hur länge sparas dina uppgifter

Dina uppgifter sparas så länge ändamålet kräver det. I vissa fall finns det lagstadgade krav på att spara uppgifter i en viss tid, t.ex. vid bokföring. I andra fall sparar vi uppgifterna så länge vi behöver dem för att t.ex. fullfölja våra åtaganden i samband med ditt StreetMap abonnemang.

5.Tillämplig lag, tvist m m

Svensk rätt tillämpas på dessa villkor och prövas av svensk domstol.

NYHETSBREV

1. Allmänt

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du att TenRep AB (556784-8121) får samla in, använda och behandla de uppgifter du angivit. Vi på TenRep håller våra kunders integritet högt. Vi vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt och sparar dem inte längre än vad lagstiftningen kräver. Uppgifterna sprids inte vidare utanför vår organisation.

2. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan eller anmälan. Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. I samband med att du gör en anmälan till nyhetsbrevet sparas dina personuppgifter i vårt system. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig för utskick av nyhetsbrev. Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad. Personuppgiftsansvarig är TenRep AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta oss via info@tenrep.se.

3. Avtalstid och villkor.

Du har när som helst rätt att avsluta din prenumeration av nyhetsbrev från TenRep AB. Det gör du via länken som alltid finns med i våra nyhetsbrev. Prenumerationen av nyhetsbrev är kostnadsfritt.

4. Hur länge sparas dina uppgifter

Dina uppgifter sparas så länge ändamålet kräver det, dvs så länge din prenumeration av nyhetsbrev fortgår. När du väljer att avsluta prenumerationen raderas också alla dina uppgifter.

5.Tillämplig lag, tvist m m

Svensk rätt tillämpas på dessa villkor och prövas av svensk domstol.

VÅRA KUNDER