ETABLERINGSANALYS

ETABLERINGSANALYS

Tillsammans utarbetar vi en etableringsplan för hur vi ska lägga upp arbetet. Vilka städer ska prioriteras, vilka handelsplatser och var på handelsplatserna bör kunden ligga. Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet från etablering av olika koncept och minska därmed risken för ”trial and error”. Vi hjälper gärna till med konkurrentanalyser och lokalisering av ”white spots”.

Top