KONTRAKTSFÖRHANDLING

KONTRAKTSFÖRHANDLING

Vi hjälper gärna till vid förhandlingen, oavsett om det gäller en nyetablering, omlokalisering eller omförhandling. Vi har ett brett kontaktnät och kan ta fram aktuella jämförelsehyror. Vi kan även genomföra kundflödesmätningar för att jämföra olika butikslägen med varandra.

Top