KONTRAKTSFÖRVALTNING

KONTRAKTSFÖRVALTNING

Det kan bli många hyresavtal att hålla koll på och ett missat uppsägningsdatum kan bli kostsamt. Vi kan sköta bevakningen av hyresavtalen så att inga uppsägningsdatum missas och eventuella åtgärder kan planeras i god tid. Vid behov hjälper vi även gärna till med kontraktsförhandling.

Top