För hyresgäster

Att vi jobbar med flera olika koncept verkar till våra kunders fördel. Det gör bland annat att vi har väldigt tät kontakt med olika fastighetsägare, konsultbolag, mäklare och byggentreprenörer. Alla etableringar, omlokaliseringar och omförhandlingar medför frekventa besök hos fastighetsägarna. Vi söker aktivt efter lokalerna där våra kunder vill vara, även genom direktkontakt med befintliga aktörer.

Vårt nätverk är rikstäckande.

Under hyresförhållandet

Vi arbetar långsiktigt, systematiskt och strategiskt med att utveckla och förvalta er avtalsportfölj. Vi förstår att det kan bli många avtal att hålla ordning på, och att det krävs kompetens för att förstå hur och när åtgärder skall genomföras. Genom ett proaktivt arbetssätt hjälper vi er att göra medvetna val och ser till att alla lokaler motsvarar verksamhetens behov. Som en del i strategiarbetet tar vi även fram rekommendationer, gör åtgärdsplaner samt företräder er i hyresrelaterade ärenden.


Vi ger er bättre översikt av aktuella avtal, föreliggande villkor och inkommande uppsägningar i god tid. Vi ger er struktur och kontroll för att ni ska ta välgrundade beslut och utan att eventuella åtgärder kan planeras i god tid.

Att arbeta systematiskt med avtalsportföljen skapar både ekonomisk kontroll och strategiska mervärden.

Vi hjälper gärna till vid förhandlingen, oavsett om det gäller en nyetablering, omlokalisering eller omförhandling. Vi har ett brett kontaktnät och kan ta fram aktuella jämförelsehyror.


Det finns många vitala delar i en avtalsförhandling som alla ska hanteras professionellt. Att enbart fokusera och förhandla fram lägsta möjliga hyra leder inte nödvändigtvis till bästa förutsättningar för ett avtalsförhållande. Vi ser förhandlingen som en helhet där de ekonomisk, juridiska och tekniska kraven och förutsättningarna måste förhandlas och säkerställas i detalj. Ett avtal är oftast ett villkorsförhållande som löper över lång tid och då är nyckeln till rätt villkor strukturerat och noggrant arbete.

Vårt resultat grundar sig på erfarenhet och specialistkompetens samt ett stort kontaktnät bland både hyresgäster och fastighetsägare.

Förändringar av hyresförhållandet

Företagets lokaler är en väsentlig del i verksamheten och bör löpande ses över. Det händer att en lokal inte längre uppfyller det behov den en gång gjorde och då bör den hanteras så snart som möjligt. Kanske har verksamheten växt ut lokalen, kanske är lokalen nu lite för stor och därmed behöver den anpassas eller flyttas till lokaler som bättre passar det nya ytbehovet. I vissa fall behöver en lokal avvecklas helt, det kan bli fråga om att sälja eller överlåta hyresrätten.

Här hanterar vi hela kedjan, från avtalsförhandlingar till försäljning.

Er samarbetspartner för rätt läge!