Skip to content
Glad företagare med eget café.

Tenant representation

Går du som företagare och funderar på bästa läget att etablera din verksamhet? Är du i behov av fastighetsetablering, omlokalisering, avveckling eller försäljning? Kontakta oss på Tenrep.

Med Tenant representation genom oss har du tillgång till allt från inledande analys kring bästa plats för etablering, till hyresförhandling och avtalsskrivning samt juridisk rådgivning, arkitektur, bygglov och detaljplaneprocesser. Vi har även portföljförvaltning och analys med omförhandling när du behöver större yta eller avveckla och sälja. 

Våra tjänster för hyresgäster

Lokalsökning

Tenrep söker efter rätt lokal för dig och ditt företag. Vi har ett rikstäckande nätverk i Sverige och har tät och god kontakt med fastighetsägare, konsultbolag, mäklare och byggentreprenörer. Vi söker aktivt efter lokaler där våra kunder vill vara, även genom direktkontakt med befintliga aktörer.

Marksökning

Förutom att arbeta med att söka rätt på passande lokaler, arbetar Tenrep även med att söka mark för både arrende och köp. Tack vare vårt rikstäckande nätverk och hårt arbetande etableringskonsulter hittar vi rätt läge för ditt varumärke.

Etableringsanalys

Tillsammans utarbetar vi en etableringsplan med vilka städer som ska prioriteras, vilka områden och var inom områdena det finns bäst möjligheter till konkurrenskraftig verksamhet. Med vår mångåriga erfarenhet och lokala kontakter över hela landet hjälper vi till med analyser av platser, områden och konkurrenter för att hitta såväl potential som risker vid hyra av lokaler och fastighetsetableringar.

Komun och nätverk

Genom mångåriga samarbeten och upparbetade relationer har vi mycket god kontakt med Sveriges alla kommuner och arbetar ständigt för att fortsätta utveckla våra relationer. Vi har ett mycket brett och starkt nätverk med fastighetsägare över hela Norden vilket låter oss leverera de bästa lägena i varje stad för våra kunder.

Kundflödesmätningar

Hur stora flöden rör sig egentligen förbi en viss punkt? Vi har, med hjälp av samlad statistik och många genomförda mätningar, utarbetat en metod för att beräkna flöden. Att göra en årlig mätning av exempelvis kundflödena utanför en butik kan vara ett värdefullt redskap för att se om ett läge har blivit sämre eller bättre. 

Bygglov och detaljplanering 

Ibland finns det behov av att anpassa och justera drömlokalen något. Här kan vi i gott samarbete med Maree Design & Projektbyrå AB bistå med såväl arkitektur som bygglov och detaljplaner. 

Avtalshantering

Att arbeta långsiktigt, systematiskt och strategiskt för att underhålla och utveckla avtalsportföljen skapar både ekonomisk kontroll och strategiska mervärden. Vi skapar bättre översikt av aktuella avtal, föreliggande villkor och inkommande uppsägningar. Det ger struktur och kontroll så att du kan ta till åtgärder och göra välgrundade beslut i god tid. Vi ser till att alla lokaler motsvarar verksamhetens behov. Som en del i strategiarbetet tar vi även fram rekommendationer, gör åtgärdsplaner samt företräder er i hyresrelaterade ärenden.

Förhandlingar och hyresvärdskontakter

Att enbart fokusera och förhandla fram lägsta möjliga hyra leder inte nödvändigtvis till bästa förutsättningar för ett avtalsförhållande. Vi hjälper dig vid förhandlingen, oavsett om det gäller en nyetablering, omlokalisering eller omförhandling. För oss är förhandlingen en helhet där ekonomiska, juridiska och tekniska krav samt förutsättningar måste förhandlas och säkerställas i detalj. Ett avtal är oftast ett villkorsförhållande som löper över lång tid och då är nyckeln till rätt villkor ett strukturerat och noggrant arbete.

Hyresjuridik

I det fall hyresförhållandet kräver juridiskt hjälp kan Tenrep, i gott samarbete med Born Advokater, erbjuda hjälp med samtliga tjänster inom hyres- och fastighetsjuridik. 

Omlokalisering

Vilket område är egentligen det bästa för ditt företag att finnas i? Är ni på rätt plats i förhållande till kundflöden, trafikgenomströmningar och besöksstatistik? Efter ett tag kanske inte lokalen uppfyller de behov ni har och det börjar bli dags att flytta och omlokalisera. I samarbete med oss på Tenrep ser vi till att företagets omlokalisering går så smidigt som möjligt och att ni hittar rätt till ny lokal. 

Avveckling

I vissa fall behöver en lokal avvecklas helt. Ibland går inte verksamheten som man tänkt eller så är det dags att trappa ner och avveckla företaget. Som hyresgästrådgivare kan Tenrep bistå med tjänster och konkreta råd till hur du bäst avslutar ditt hyresåtagande..

Försäljning

Företagets lokaler spelar en betydande roll för ett gott resultat och det är viktigt att löpande se över för- och nackdelar med nuvarande lokaler samt hantera det som behöver åtgärdas. I vissa fall behöver en lokal avvecklas helt, det kan bli fråga om att sälja eller överlåta hyresrätten. Att finnas med som stöd i försäljningsprocessen är en av Tenreps alla tjänster kring Tenant Representation. 

Er samarbetspartner för rätt läge!