Vi vill förenkla ert hyresförhållande.

Vi erbjuder professionella tjänster och rådgivning för våra kunder enligt följande:

  • Kundens etableringar skall ske baserat på omvärldsanalys, erfarenhet och kvalificerad detaljkunskap.
  • Att hyresförhållandet, för vår kund, skall vara så enkelt som möjligt, med goda förberedelser inför nästa steg och med största möjliga kontroll, där inga ovälkomna överraskningar sker.
  • När det är dags för lokalen att förändras med verksamheten hjälper vi er genom processen på smidigaste sätt.

Inför hyresförhållandet

Etableringsanalys

Tillsammans utarbetar vi en etableringsplan för hur vi ska lägga upp arbetet. Vilka städer ska prioriteras, vilka områden och var inom områdena ge bästa möjligheter till konkurrenskraftig verksamhet. Med mångårig erfarenhet och lokala kontakter över hela landet hjälper vi gärna till med analyser av platser, områden och konkurrenter för att hitta såväl potential som risker.

Nyttja vår kunskap, erfarenhet och kontaktnät för att hitta rätt lokal, till rätt villkor.

Lokalsökning

Att vi jobbar med flera olika koncept verkar till våra kunders fördel. Det gör bland annat att vi har väldigt tät kontakt med olika fastighetsägare, konsultbolag, mäklare och byggentreprenörer. Alla etableringar, omlokaliseringar och omförhandlingar medför frekventa besök hos fastighetsägarna. Vi söker aktivt efter lokalerna där våra kunder vill vara, även genom direktkontakt med befintliga aktörer. Vårt nätverk är rikstäckande.

Kundflödesmätningar.

Hur stora flöden rör sig egentligen förbi en viss punkt? Vi har, med hjälp av samlad statistik och många genomförda mätningar, utarbetat en metod för att beräkna flöden. En årlig mätning av  exempelvis kundflödena utanför en butik kan vara ett värdefullt redskap för att se om ett läge har blivit sämre eller bättre.

Till toppen

Under hyresförhållandet

Avtalshantering

Vi arbetar långsiktigt, systematiskt och strategiskt med att utveckla och förvalta er avtalsportfölj. Vi förstår att det kan bli många avtal att hålla ordning på, och att det krävs kompetens för att förstå hur och när åtgärder skall genomföras. Genom ett proaktivt arbetssätt hjälper vi er att göra medvetna val och ser till att alla lokaler motsvarar verksamhetens behov. Som en del i strategiarbetet tar vi även fram rekommendationer, gör åtgärdsplaner samt företräder er i hyresrelaterade ärenden.

Vi ger er bättre översikt av aktuella avtal, föreliggande villkor och inkommande uppsägningar i god tid. Vi ger er struktur och kontroll för att ni ska ta välgrundade beslut och utan att eventuella åtgärder kan planeras i god tid.

Att arbeta systematiskt med avtalsportföljen skapar både ekonomisk kontroll och strategiska mervärden.

Förhandlingar och hyresvärdskontakter

Vi hjälper gärna till vid förhandlingen, oavsett om det gäller en nyetablering, omlokalisering eller omförhandling. Vi har ett brett kontaktnät och kan ta fram aktuella jämförelsehyror.

Det finns många vitala delar i en avtalsförhandling som alla ska hanteras professionellt. Att enbart fokusera och förhandla fram lägsta möjliga hyra leder inte nödvändigtvis till bästa förutsättningar för ett avtalsförhållande. Vi ser förhandlingen som en helhet där de ekonomisk, juridiska och tekniska kraven och förutsättningarna måste förhandlas och säkerställas i detalj. Ett avtal är oftast ett villkorsförhållande som löper över lång tid och då är nyckeln till rätt villkor strukturerat och noggrant arbete.

Vårt resultat grundar sig på erfarenhet och specialistkompetens samt ett stort kontaktnät bland både hyresgäster och fastighetsägare.

Till toppen

Förändringar av hyresförhållandet

Omlokalisering, Avveckling, Försäljning

Företagets lokaler är en väsentlig del i verksamheten och bör löpande ses över. Det händer att en lokal inte längre uppfyller det behov den en gång gjorde och då bör den hanteras så snart som möjligt. Kanske har verksamheten växt ut lokalen, kanske är lokalen nu lite för stor och därmed behöver den anpassas eller flyttas till lokaler som bättre passar det nya ytbehovet. I vissa fall behöver en lokal avvecklas helt, det kan bli fråga om att sälja eller överlåta hyresrätten. Här hanterar vi hela kedjan, från avtalsförhandlingar till försäljning.

Till toppen

Om oss

Med 20 års erfarenhet räknar vi våra framgångsrika etableringar och förhandlingar i tusental och är vi redo att möta varje ny kund och dennes specifika önskemål. Vi fungerar som en etableringsresurs för hyresgäster och leder genom hela processen från etableringsanalys till hyresavtal och sedan genom hela hyresförhållandet.

Med hela Sverige som arbetsfält har vi en unik detaljkunskap om Sveriges samtliga kommuner. Vi har samarbetspartners i hela Norden och i övriga Europa. Oavsett ortens storlek, vet vi vad som är rätta läget för respektive hyresgäst.

TenRep är en del av det internationella nätverket TIRCA.

Till toppen

Ett urval av våra kunder

Till toppen

Kontakta oss

Danne Kullerstrand

VD

+46 70 750 01 36

kullerstrand@tenrep.se

Anders Nilsson

Delägare

+46 70 696 38 85

nilsson@tenrep.se

Claes Odell

Konsult

+46 70 261 16 55

claes.odell@telia.com

Peter Gullberg

Delägare

+46 70 230 60 11

peter.gullberg@proveloper.se

Kontorsadresser

Västerås

Sigurdsgatan 7A

721 30 Västerås

Stockholm

Östermalmstorg 1

114 42 Stockholm

Till toppen


TenRep AB
Org.nr 556784-8121

Postadress:
Sigurdsgatan 7A
721 30 Västerås

Integritetspolicy