Administration hyresavtal

Skräddarsydd planering och uppföljning för ditt företag

Tenrep erbjuder portföljoptimering, förvaltning och bevakning av ert företags hyresavtal. Med utgångspunkt i era faktiska behov skapar vi en gemensam plan för året, som omfattar både strategiska, taktiska och praktiska aspekter. Denna plan följs upp kvartalsvis och inkluderar allt från bevakning av gällande avtalsfrister, uppföljning och benchmarking mot uppsatta nyckeltal till strategiska beslut kring etableringar och avvecklingar.

Vi tar hand om all administration av era hyresavtal, vilket innebär att vi bevakar gällande avtalsfrister och proaktivt jämför era avtal med marknadsmässiga nivåer. Inför kontraktsförnyelser tar vi fram analys samt inför diskussioner med referenshyror inför kontraktsförnyelser. Vi strävar efter att kvalitetssäkra och addera värde till alla våra kunders verksamhet genom ett övergripande proaktivt arbete.
Vi har full kontroll över varje kontrakts löptid för att säkerställa att inga kontrakt förlängs utan att vi har tagit chansen att förhandla om villkoren.

Vi hjälper er med all hyresavtalsadministration

Portföljoptimering, förvaltning och bevakning

Tenrep är specialiserade på att erbjuda portföljoptimering, förvaltning och bevakning av era företags hyresavtal. Vi tar hänsyn till era specifika behov och skapar en gemensam plan för året som omfattar strategiska, taktiska och praktiska aspekter. Denna plan följs upp kvartalsvis och inkluderar allt från övervakning av gällande avtalsfrister till benchmarking mot marknadsmässiga nivåer samt strategiska beslut kring etableringar och avvecklingar.

Proaktivt arbete

Vi tar hand om all administration av era hyresavtal för att underlätta er verksamhet. Det innebär att vi noggrant bevakar gällande avtalsfrister och proaktivt jämför era avtal med marknadsmässiga nivåer. Inför kontraktsförnyelser genomför vi analyser samt initierar diskussioner med referenshyror för att säkerställa bästa möjliga villkor för er. I och med detta riskerar ni inte att något avtal förlängs utan att vi nyttjat möjligheten till att förhandla om villkoren. Vårt övergripande proaktiva arbete syftar till att kvalitetssäkra och addera värde till alla våra kunders verksamheter.

Med Tenrep vid er sida kan ni vara trygga i vetskapen om att era hyresavtal administreras på bästa möjliga sätt, vilket ger er tid och resurser att fokusera på er kärnverksamhet. Vi strävar alltid efter att skapa mervärde och bidra till er framgång genom vårt övergripande proaktiva arbete.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå