Med 20 års erfarenhet och över 600 etableringar i ryggen är vi redo att möta varje ny kund och dennes specifika önskemål.

Vi är inga mäklare utan fungerar som en etableringsresurs för butikskedjor. Vi leder processen från etableringsanalys till hyresavtal. Med hela Sverige som arbetsfält har vi en unik detaljkunskap om Sveriges alla kommuner och vi har samarbetspartners i hela Norden, samt i övriga Europa.

I både stora och små orter vet vi vad som är rätta läget för respektive kedja. Som ett led i detta har vi våra Streetmaps – en unik resurs för butiksetablering.

Vi sitter aldrig på dubbla stolar utan har valt att enbart jobba med detaljister. Kundens önskemål styr och vi kan leda processen från etableringsanalys till färdigt hyresavtal. Vi kan vara en värdefull resurs eller substitut för etableringsavdelningen.

LOKALSÖKNING

Att vi jobbar med flera olika koncept verkar till våra kunders fördel. Det gör bland annat att vi har väldigt tät kontakt med olika fastighetsägare, konsultbolag, mäklare och andra detaljister.

Alla etableringar, omlokaliseringar och omförhandlingar medför frekventa besök hos fastighetsägarna. Vi söker aktivt efter lokalerna där våra kunder vill vara, även genom direktkontakt med befintliga butiker. Vårt nätverk är rikstäckande.

ETABLERINGSANALYS

Tillsammans utarbetar vi en etableringsplan för hur vi ska lägga upp arbetet. Vilka städer ska prioriteras, vilka handelsplatser och var på handelsplatserna bör kunden ligga?

Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet från etablering av olika koncept och minska därmed risken för ”trial and error”. Vi hjälper gärna till med konkurrentanalyser och lokalisering av ”white spots”.

KUNDFLÖDESMÄTNINGAR

Hur stora flöden rör sig egentligen förbi en viss punkt? Vi har, med hjälp av samlad statistik och många genomförda mätningar, utarbetat en metod för att beräkna kundflöden. En årlig mätning av kundflödena utanför butikerna kan vara ett värdefullt redskap för att se om ett läge har blivit sämre eller bättre.

KONTRAKTSFÖRHANDLING

Vi hjälper gärna till vid förhandlingen, oavsett om det gäller en nyetablering, omlokalisering eller omförhandling. Vi har ett brett kontaktnät och kan ta fram aktuella jämförelsehyror.

Vi kan även genomföra kundflödesmätningar för att jämföra olika butikslägen med varandra.

KONTRAKTSFÖRVALTNING

Det kan bli många hyresavtal att hålla koll på och ett missat uppsägningsdatum kan bli kostsamt. Vi kan sköta bevakningen av hyresavtalen så att inga uppsägningsdatum missas och eventuella åtgärder kan planeras i god tid.

Vid behov hjälper vi även gärna till med kontraktsförhandling.

STREETMAPS

Med tjänsten STREETMAP får du ständigt uppdaterad information om etablerings-marknaden i 100 svenska städer. Här kan du se vilka butiker och kedjor som är etablerade i en stad, var de är placerade och hur stadskärnan ser ut.

Läs mer om Streetmaps.

VÅRA KUNDER